Leuk dat je wilt meewerken aan het verder actualiseren van de stamboom van de familie Loen! Hieronder vind je een lijstje met de gegevens die we – als het kan – per persoon graag willen hebben. Maar ook als iets aan informatie ontbreekt krijgen we graag wat er wel is.

1. Persoonsgegevens

 • achternaam
 • voornamen
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • datum overlijden
 • plaats overlijden

2. Plaats in de stamboom

 • Wie zijn de vader en moeder

  (Zo nodig aanvulling persoonsgegevens van de ouders voor zover deze nog niet in de stamboom staan en zo nodig een generatie verder terug tot verbinding met bestaande stamboom is gemaakt.)

3. Huwelijk of andere relatie

 • wie is de partner (zelfde persoonsgegevens als onder 1)
 • datum én plaats huwelijk of begin relatie
 • datum én plaats beëindiging huwelijk of relatie

  (Idem voor eventuele andere huwelijken/relaties.)

4. Kinderen

Voor elk kind weer de gegevens zoals hierboven genoemd.

Je kunt nieuwe gegevens, of wijzigingen/aanvullingen aanleveren op elke manier die je wilt. Mocht je het fijn vinden iets per post te sturen, laat het ons weten. Dan geven we je het adres waar het heen kan. Het e-mailadres is ln.kopedobfsctd@moobmats.

Alvast onze hartelijke dank!