1926 Depok: o.a. Elias en Antoinette Loen, Leo en Marie Loen met kinderen

Help mee de stamboom van de familie Loen te actualiseren

Deze website biedt een virtuele reis door de geschiedenis van Depok in Nederlands-Indie en Indonesië. Het vertelt het verhaal van een van de 12 families van Depok. 

Kom 11 mei 2024 naar de reünie van de familie Loen

Na bijna 20 jaar vindt op 11 mei 2024 weer een reünie plaats van de familie Loen, zoals die haar oorsprong vindt in Depok. Kom ook en ontmoet bekende en nog onbekende familieleden.

1928: Oa Loen kinderen in de auto van opa Rijklof
1928: Oa Loen kinderen in de auto van opa Rijklof
Depok ca. 1935: Huis van Rijklof Loen
Depok ca. 1935: Huis van Rijklof Loen

Helpt u mee?

Deze website is na de vorige reünie in 2005 gemaakt vanwege de grote vraag naar de geschiedenis van Depok en in het bijzonder van de familie Loen.

Uiteraard hopen we dat deze site u veel plezier zal bieden, maar meer nog dat u zult bijdragen om tot een volledig beeld te komen van Depok, de familie Loen maar ook van de overige verwante families.

De geschiedenis van Depok

Depok is onlosmakelijk verbonden met Cornelis Chastelein, een koopman van de VOC die een visie over het koloniaal beheer ontwikkelde, die voor die tijd zeer vooruitstrevend te noemen is.

Cornelis Chastelein werd op 10 augustus 1657 te Amsterdam geboren uit een aanzienlijk koopmansgeslacht. Hij was de jongste telg uit een gezin met acht kinderen. Zijn vader Anthony Chastelein die als Hugenoot uit Frankrijk naar Nederland was gekomen, was ‘bewindhebber der O.I. Compagnie ter Kamer Amsterdam’. Zijn moeder, Maria Cruydenier, was een dochter van de burgemeester van Dordrecht die naast burgervader ook ‘bewindhebber der W.I. Compagnie’ was.

Op 24 januari 1675 stapte de 17-jarige Cornelis Chastelein, aan boord van het schip ’t Huis te Cleeff en kwam na een reis van 223 dagen, op 16 augustus van dat jaar, te Batavia aan. Amper 18 jaar oud, trad hij daar als boekhouder in dienst van de Kamer van Zeventien.

Fotoalbum

Julia Loen
Julia Loen
Meindert Alfons Loen en Hilda Widuleh
Meindert Alfons Loen en Hilda Widuleh
Meindert Alfons Loen
Meindert Alfons Loen

Nieuws

Als verklaring voor de naam Depok wordt doorgaans beweerd dat het een letterwoord is met de betekenis: ‘De Eerste Protestantse Overzeese Kristengemeente’.

Dit is echter niet de oorspronkelijke betekenis. De naam Depok bestond namelijk al voordat er sprake was van een christelijke gemeenschap.

De eigenlijke betekenis van Depok is: ‘Verblijfplaats van iemand die in afzondering leeft’. En deze betekenis doet recht aan de levenshouding van Chastelein: ‘midden in deze wereld, maar niet van deze wereld’.